Strona zawiera materiały reklamowe,
dotyczące napojów alkoholowych,
przeznaczone wyłacznie dla osób pełnoletnich.

PODAJ SWOJĄ
DATĘ URODZENIA

Inspiracje

Sukces! Plik gotowy do wysylki Wybierz plik do wysyłki
Zapoznałem się i akceptuje regulamin w tym zasady przetwarzania danych osobowych
Mam ukończone 18 lat
Mam pełną zdolność do czynności prawnych
Udzielam licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej zgłoszonej w ramach Konkursu oraz udzielam nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania Konkursu oraz na okres jednego roku po zakończeniu czasu trwania Konkursu, na korzystanie z Pracy Konkursowej według uznania Organizatora